21 manieren die je team versterken

Je team versterken, van je team een super-team maken: Harvard, Google e.a. ontdekten, dat het belangrijkste criterium voor team-prestaties de psychologische veiligheid is. Dit geldt overigens als eerst aan twee voorwaarden wordt voldaan: het team heeft een helder gemeenschappelijk doel en de leden voelen dat ze elkaar nodig hebben om dit doel te bereiken.

In zo’n compleet veilig team kan iedereen twee dingen heel goed: ruimte pakken voor zichzelf, voor hun ideeën, meningen en gevoelens. Maar ook deze ruimte geven aan anderen, voor hún ideeën, meningen en gevoelens.

 

Maar hoe doe je dat? 

Wat zijn de gedragingen die bijdragen aan de veiligheid in ons team, wat doe ik al en wat wil ik vaker kunnen doen?

Hierna staan de belangrijkste 21 gedragingen uitgewerkt. Telkens stellen we je de vraag:

 

Wil je dit gedrag meer (makkelijker, vaker of beter) kunnen laten zien?

 

In een mail stuur ik je aansluitend tips hoe je gegeven jouw score je team verder kunt versterken.

 

Veel plezier!

Loading