leiderschap voor zorgmedewerkers

Traject ‘Enthousiaste Aanjagers’ voor sprong in persoonlijk leiderschap voor zorgmedewerkers

‘Ik had het lef om het gewoon te zeggen en sindsdien is de sfeer echt verbeterd.’

Deelneemster traject ‘Enthousiaste Aanjagers’.

De zorg moet zich continue verbeteren. Organisaties die hierin voorop lopen zetten in op verschillende gebieden. Ze verbeteren de onderlinge samenwerking en die met families, vrijwillligers. Ze willen een effectievere inzet van alle collega’s door niet alleen te kijken naar diploma’s, maar ook naar wat je kan. Ze zetten in op technologie en het verminderen van de administratielast.

Dit eenvoudig op te bouwen traject stimuleert pro-actief leiderschap van zorgmedewerkers. Kern is dat het collectief aangaan van ongemak stimulerend werkt voor moedig, origineel of juist verbindend gedrag. Door dit slim te organiseren kunnen we de gewenste veranderingen versnellen.

Zorgmedewerker, herken je dit?

Je vindt je werk zinvol, je krijgt energie van tevreden cliënten. Ook waardering, steun van anderen en een fijne werksfeer zijn voor jou van belang.

Maar er zijn ook energievreters. Zaken die soms dagelijks terugkeren, die je liever niet hebt. Hoe zou het zijn als je met een leuk groepje gelijkgestemden superveel extra energie kan krijgen met de volgende resultaten:

 • We kunnen makkelijker nee zeggen om teveel werkdruk te voorkomen.
 • We geven effectiever tips aan anderen, waardoor we niet meer de enige zijn die zien hoe het moet.
 • We delen makkelijker onze ideeën over betere zorg voor cliënten, ook aan het management.
 • We kunnen onze ideeën over minder en betere regels echt aan laten komen.
 • Anderen die de werksfeer niet bevorderen kunnen we daar makkelijker op aanspreken.
 • Zonder ons ongemakkelijk te voelen kunnen we in de groep makkelijker delen wat we zelf beter had kunnen doen.
 • We storen ons minder aan irritant gedrag van collega’s of cliënten.
 • Om naar ons inzicht echt goede zorg te bieden, moeten we soms bewust de regels  overtreden. Daar kunnen en moeten we eerlijker en opener over zijn.

 

Directeur of HR-manager, herken je dit?

 • Onderzoek laat zien dat verbeterd leiderschap van Zorgmedewerkers cruciaal is in het streven naar betere zorgresultaten tegen lagere kosten met positieve ervaringen van clienten en professionals.
 • In het DNA van Zorgmedewerkers zit, dat zij vooral goed zorgen voor anderen en soms minder voor zichzelf. Groeien in leiderschap is voor hen daarom een ingewikkelder uitdaging dan voor andere beroepsgroepen. Bij pro-actief gedrag/meer zelfregie vragen ze zich immers eerder af wat anderen daarvan zouden vinden en of zij anderen hiermee niet tot last zijn.
 • Een vorm van leiderschapsontwikkeling die echt effect heeft bij de doelgroep komt tegemoet aan 3 belangrijk wensen:
  • Deelnemers willen echt ook voor zichzelf persoonlijk groeien.
  • Ze willen daarbij graag goedkeuring van collega’s.
  • Ze vinden een gevoel van saamhorigheid belangrijk. Juist bij het laten zien dappere, soms ongemakkelijke gedragingen om oude patronen te doorbreken.

Meer dan gemiddeld willen zorgmedewerkers anderen niet tot last zijn. Dat belemmert hun leiderschapsontwikkeling.

Het traject ‘Enthousiaste Aanjagers’ zorgt dat zorgmedewerkers leiderschap gaan tonen

 • Groepjes zorgmedewerkers krijgen er lol in om samen te ontdekken, wat ze makkelijk anders kunnen doen en zeggen voor betere zorg, meer werkplezier en een fijnere sfeer.
 • Men helpt elkaar meer lef te tonen om zaken te benoemen en te bespreken.
 • Deelnemers gaan het verschil maken door ongemak niet te zien, als iets dat remt, maar als iets dat aanzet en vooruithelpt.
 • Men geniet van het effect van dit nieuwe, invloedrijke gedrag. Op collega’s maar ook op management.
 • De aanpak is simpel, spannend, leerzaam, gezellig en leuk tegelijk.
 • Kern van de aanpak is de kracht van (psychologische) veiligheid bij gedragsverandering. Door dezelfde dilemma’s en uitdagingen te ervaren voelen de deelnemers zich gesterkt om nieuw gedrag te laten zien.
 • Begeleider Coen Jutte is expert op het gebied van gedragsverandering en werkt samen met de Universiteit van Utrecht om de impact van zijn interventies te onderzoeken. Andere begeleiders zijn o.a. aangesloten bij het collectief de Nootenkraker.
 • Het hoogste management ondersteunt dit traject en is nieuwsgierig naar de effecten.

Zorgmedewerkers hebben bij een pro-actievere houding meer collegiale goedkeuring nodig. Dat gaan we nu organiseren.

 

Investering voor leiderschap voor zorgmedewerkers

Stap 1: werving van enthousiaste aanjagers

Investering: 1 uur per persoon, € 1.250 + € 10 per deelnemer, max. € 3500 (ex BTW en reiskosten)

Vorm: energieke lezing in de ‘kantine’ voor alle medewerkers

Coen Jutte is ook een inspirerend spreker. Hij verzorgt interactieve lezingen over gedragsverandering en psychologische veiligheid. Hij komt graag ook in de kantine. Resultaat van deze lezing:

 • Sprong in bewustwording van belang van een veilige cultuur.
 • Concrete tips hoe iedereen dit vanaf morgen kan stimuleren.
 • Spontane aanmeldingen van groepjes verpleegkundigen en anderen om Enthousiaste Aanspreker te zijn en daarmee de aandacht voor het onderwerp blijvend in actie om te zetten.

Stap 2: begeleiding van enthousiaste aanjagers

 • € 395 persoon, excl. BTW
 • 4 gesprekken van maximaal 1 uur over 10 weken
 • 6 personen per groepje, de gesprekken vinden plaats via teams.

Deelnemers voor stap 2 kunnen ook zonder stap 1 door de organisatie zelf geworven worden

Geen reactie's

Geef een reactie