Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Diversiteit en inclusie op de werkvloer; voor veel organisaties staat dit hoog op de agenda. Maar wat is inclusie precies? Hoe is de relatie met diversiteit? Waaraan kun je zien, dat je op dit punt stappen vooruit aan het maken bent? Ik onderscheid graag 3 vormen van inclusie. Het mooie is, dat deze elkaar kunnen versterken. Zo kan die inclusieve werkvloer, die inclusieve organisatie makkelijker dichterbij komen.

1e vorm: diversiteit en inclusie op de werkvloer gaat over emancipatie van minderheden

De eerst vorm van inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. De mate, waarin we meedoen, meepraten en meebeslissen mag niet afhankelijk mag zijn van afkomst, huidskleur, religie, sociale klasse, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, gender. Deze vorm van inclusie zie je vaak terug in organisaties, waarbij met kengetallen deze diversiteit gewerkt wordt. Vaak spreekt met over ‘inclusie en diversiteit’ om aan te geven, dat men serieus werk wil maken van een werkvloer, die een afspiegeling is van een ‘diverse’ maatschappij. De aantallen en percentages maken dit meetbaar en inzichtelijk.

 

wat is inclusie werkvloer

2e vorm: diversiteit en inclusie op de werkvloer gaat over groei hoe we elkaar betrekken en dus over iedereen

De getallen zeggen echter nog niets over de manier, waarop we elkaar betrekken op ons werk. En dat gaat bij voorkeur juist niet over afkomst, huidskleur, opleidingsniveau e.d. Als we het hebben over wat is inclusie, dan gaat deze tweede vorm over werkelijk iedereen in de organisatie. De leiding, de werkvloer, de gevestigde orde, de nieuwkomers: iedereen heeft te maken met de verdeling van de ruimte om mee te doen, mee te praten en mee te beslissen.

 

Naar sommigen wordt nu eenmaal meer geluisterd

Aan de ene kant staat het streven naar een organisatie, waarbij deze ruimte om mee te doen zo groot mogelijk is. Voor iedereen. Zowel op de werkvloer als in de top.

Aan de andere kant heb je te maken met hoe het nu is. Er zullen er nu eenmaal mensen zijn, die meer ruimte krijgen dan anderen. Er zullen ook altijd mensen zijn, die voor anderen mogen bepalen, welke ruimte ze krijgen om mee te doen. Je kunt ze de elite noemen, of de gevestigde orde. Maar heel vaak zijn ze ook gewoon de huidige leiding van het bedrijf. Of mensen die er gewoon langer werken. Of mensen met meer zelfvertrouwen. En niet meer dan dat. Kortom: er is ALTIJD ongelijkheid in de verdeling van die ruimte.  Dat kan niet anders.

 

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: hoe we samen de beperkte (inspraak-)ruimte beter verdelen

Wat diversiteit en inclusie op de werkvloer is gaat dan over de manier, waarop we op weg naar die ideale ruimteverdeling verder groeien en hoe we dat vooral samen doen. Hoe we in dit eeuwigdurende proces blijven luisteren naar elkaar om gehoord te worden. We moeten er namelijk ook samen uitkomen. Want de ruimte is beperkt. De tijd is beperkt, het budget is beperkt. En dus gaat inclusie vooral ook over:

  • hoe we samen grenzen opzoeken en verleggen,
  • hoe we omgaan met verschillende belangen,
  • hoe we omgaan met dingen die we anders willen dan anderen.
  • Hoe we daarin samen ruimte geven aan de opvattingen en emoties die er zijn.
  • Hoe we in het conflict proberen het gemeenschappelijk belang te vinden.
  • Hoe we ons oordeel over de ander iets kunnen uitstellen.
  • Hoe we groeien in de manier waarop we elkaar betrekken.

Lees hiervoor ook mijn Blog ‘de inclusieve organisatie, geven en nemen van ruimte’ voor tips inzichten voor bovenstaande groei.

 

De synergie: ruimte voor alle verschillen

De eerste vorm gaat idealiter altijd gepaard met de tweede. De emancipatie van ‘minderheden’ is in feite niets anders dan een verandering van de ruimte-indeling. Deze nieuwe groep mag meer doen, meer zeggen, ja zelfs meer gaan besluiten dan eerst. Dat zorgt uiteraard voor een reactie bij de rest van de organisatie. De tweede vorm van inclusie gaat over het feit, dat in dit proces alle opinies en emoties mogen. Niet alleen van de emanciperende groep, maar de gevestigde orde mag aan dit proces wennen. Iedereen moet zich immers thuis voelen. Niet alleen die nieuwe binnenkomers maar ook degenen die er al woonden.

In mijn blog op management-site ga ik daar dieper op in: lang leve het gedoe!

 

Ultieme 3e vorm: inclusie van jezelf.

De derde vorm gaat over de zoektocht hoe we ons verbinden met anderen. Het is de basis voor de andere twee. Lees hiervoor ook mijn blog ‘Verbinding zoeken’. Of bekijk mijn 10-minuten filmpje op Youtube.

Door te groeien en de acceptatie van wie we zelf zijn, onze goede en minder goede eigenschappen, groeien we in verbinding met anderen. Het is de ultieme vorm van inclusie: dat je van jezelf mag zijn wie je bent.

Geen reactie's

Geef een reactie